Termeni și Condiții


CONSIMȚĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL DE CĂTRE SC FORTA L&A SRL


Îmi ofer consimțământul în mod expres, liber, neechivoc și în deplină cunoștință de cauză pentru utilizarea datelor mele personale în următoarele scopuri:


 • de a comunica cu mine prin e-mail

 • introducerea datelor mele personale în baza de date proprie a Laura Almășan – Birou de Mediator sunt în scopul de a comunica cu Laura Almășan – Birou de Mediator, înțelegând totodată următoarele:

  • Laura Almășan – Birou de Mediator, prin mediator autorizat Laura Almășan, nu se obligă să-mi medieze în acest fel un conflict, iar utilizarea datelor mele personale sunt pentru transmiterea unor informații cu privire procedura medierii si alte informatii legate de acest subiect;

  • posibilitatea de a stabilii o programare pentru o primă ședință de informare, oferite de Laura Almășan – Birou de Mediator, prin mediator autorizat Laura Almășan;

 • Datele dvs. personale sunt stocate in siguranta de către

Laura Almășan- Birou de Mediator , aplicăm toate măsurile tehnice și organizatorice pentru asigurarea securității datelor dvs. personale, protejării lor împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii,ori accesului neautorizat asupra lor. Datele dvs. nu vor fi făcute publice,cu excepția cazurilor prevăzute de lege, precum și a cazurilor în care însăși prestarea serviciilor o impune.


Declar pe propria răspundere că:

 • Am fost informat cu privire la categoriile de date cu caracter personal ce pot fi prelucrate de către operator în baza prezentului consimțământ, respectiv: nume, adresă de e-mail...

 • Am fost informat cu privire la identitatea Operatorului, respectiv: Laura Almășan – Birou de Mediator, cu sediul profesional în Tg.Mureș, str.Înfrățirii, Bl.nr.10, ap.26,ETAJ VI, jud.Mureș, având CUI : 28293431.

 • Am fost informat cu privire la datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor, respectiv: Laura Almășan , numar de telefon: 0740375911.

 • Am fost informat cu privire la scopul prelucrării datelor personale, conform celor menționate în cuprinsul prezentului document;

 • Am fost informat cu privire la faptul că datele mele personale vor fi stocate pentru o durată de 2 ani de la data înregistrării lor.

 • Am fost informat despre faptul că, pe baza unei cereri scrise, datate şi semnate, expediată în atenția Laura Almășan – Birou de Mediator, pe adresa Tg.Mureș, str. Infrățirii, bl.nr.10, ap.26,ETAJ VI, jud.Mureș, pot exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi: dreptul de acces la datele mele personale; dreptul de rectificare, ștergere, restricționare a prelucrării datelor personale, dreptul de a mă opune prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a retrage prezentul consimțământ în orice moment, fără ca legalitatea prelucrării anterior retragerii consimțământului să fie afectată;
  Am fost informat despre dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.