5. Politica biroului - calitatea serviciilor

În calitate de MEDIATOR nu judec părțile și nu dau verdicte, voi conduce medierea în mod nepărtinitor, asigurând un permanent echilibru între părți, obligația mea va fi una de diligență nu una de rezultat. Nu vă garantez că veți ajunge la o înțelegere însă vă pot asigura că voi face tot ce ține de mine să faceți pași decisivi spre o înțelegere.


Mă oblig să păstrez confidențialitatea cu privire la informațiile de care iau cunoștință în cursul medierii precum și cu privire la documentele de care iau act pe parcursul medierii, chiar și după finalizarea medierii.


Dacă pe parcursul medierii apare o situație de natură să afecteze scopul medierii sau neutralitatea și imparțialitatea mea, mă oblig să o aduc la cunoștința dumneavoastră iar dvs. veți decide asupra menținerii sau denunțării contractului de mediere.


Tratez cu respect egal și cu aceeași politețe toți clienții fără a face nici un fel de discriminare.


Medierea va avea loc în condiții de siguranță, respect reciproc, egalitate de șanse, corectitudine profesională și procedurală!