Onorarii

Conform prevederilor art. 26 din Legea 192/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, “Mediatorul are dreptul la plata unui onorariu stabilit prin negociere cu părțile, precum si la restituirea cheltuielilor ocazionate de mediere”. Onorariul mediatorului va fi suportat in mod egal de părți dacă acestea nu au convenit altfel;

Pentru persoanele care au venituri mici și nu își pot permite asistența juridică, statul va fi cel care le va returna cheltuielile cu onorariul mediatorului;

Onorariul se negociază în mod direct cu părțile și se stabilesc în funcție de:

  • natura si obiectul conflictului;
  • numărul parților implicate în conflict;
  • timpul acordat pregătirii și desfășurării sedințelor de mediere.
Onorariile se stabilesc de la caz la caz, de comun acord cu cei ce apelează la serviciile de mediere, în funcție de durata de soluționare, complexitatea cazului ori numărul părților implicate.

Dat fiind contextul socio-economic actual, am adaptat onorariile actualului context, în beneficiul clienților și al instituției medierii. 

Părțile care doresc medierea pot beneficia și de ajutor public judiciar în condițiile legii.

Astfel, pot fi stabilite onorarii orare ce pot fi sau nu completate cu onorarii de succes:

- onorariul orar - este reprezentat de o sumă fixă, pentru o ședință de mediere.

- onorarii în sumă fixă - pentru întreaga procedură de mediere.

Important: pentru etapa de informare a părților privind medierea, scopul, efectele și limitele acesteia, „Biroul de mediator – Laura Almășan ” nu percepe onorariu de mediator.

* O ședință de mediere are o durată de trei ore. De comun acord cu părțile, se poate conveni și altfel.

* În unele situații, medierea se finalizează în cel mult trei ședințe de mediere.

* Până în prezent, au fost numeroase situații în care s-a ajuns la un acord în prima ședință de mediere.

Cine plătește onorariul mediatorului?

- de regulă, părțile conflictului, în mod egal, la momentul încheierii contractului de mediere;

- de comun acord, părțile pot conveni și altfel;

Pentru invitația la mediere, analiză de conflict, pregătire a medierii - onorariul se achita de catre partea care încheie contractul de pregătire a medierii.

Ajutorul public judiciar privind sumele acordate cu titlu de onorariu de mediator. (Reduceri, scutiri, reeșalonări.) Potrivit art. 20 din OUG. 51/2008 privind ajutorul public judiciar, persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (1) sau (2) din prezenta ordonanță, va putea beneficia de restituirea taxelor de timbru și a sumelor acordate cu titlu de onorariu de mediator, dacă se vor încadra în condițiile stbilite de art. 8 din OUG 51/2008 și, foarte important, dacă vor apela la mediere înainte de declanșarea procesului civil dar și după declanșarea acestuia, dar înainte de prima zi de înfățișare. Astfel, beneficiază şi de restituirea sumei plătite mediatorului cu titlu de onorariu: - persoanele al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, se situează sub nivelul de 500 lei. În acest caz, sumele care constituie ajutor public judiciar se avansează în întregime de către stat. - dacă venitul mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, se situează sub nivelul de 800 lei, sumele de bani care constituie ajutor public judiciar se avansează de către stat în proporţie de 50%. - ajutorul public judiciar se poate acorda şi în alte situaţii, proporţional cu nevoile solicitantului, în cazul în care costurile certe sau estimate ale procesului sunt de natură să îi limiteze accesul efectiv la justiţie, inclusiv din cauza diferenţelor de cost al vieţii dintre statul membru în care acesta îşi are domiciliul sau reşedinţa obişnuită şi cel din România. Ajutorul public judiciar se poate acorda în formele prevăzute de art. 6 din aceeași ordonanță. Important. Pentru a beneficia de toate aceste facilități conferite de lege privind ajutorul public judiciar, voi asigura clienților mei i asistență juridică de calitate prin colaborările cu anumite cabinete de avocat specializate pe diferite domenii de activitate.

Precizări:

  • Cheltuielile suplimentare efectuate in cadrul activității de mediere vor fi suportate de catre părți (poșta, telefon, fax, mijloace de transport etc.), plătindu-se separat față de onorariu, pe baza de documente doveditoare;
  • Cheltuielile neprevăzute (angajarea unor experti), efectuate in interesul părților, se vor face cu acordul acestora si vor fi detaliate într-o anexă la contractul de mediere