Despre mediere

Ce este Medierea?

Medierea are următoarele caracteristici:

 • este o modalitate alternativă de rezolvare a conflictelor;
 • este o procedură voluntară și confidențială;
 • implică intervenția unei terțe persoane neutre, imparțiale și fără putere de decizie- mediatorul, dar care este aptă să faciliteze negocierea dintre părți;
 • mediatorul facilitează comunicarea între părți, generarea de opțiuni în scopul rezolvării conflictului;
 • mediatorul ajută părțile să găsească o soluție reciproc acceptată;
 • SOLUȚIA APARȚINE PĂRȚILOR.

Medierea permite părților implicate să decidă singure cum trebuie să fie soluționat conflictul. Soluționarea conflictelor prin intermediul medierii aduce schimbări pozitive în dezvoltarea personală precum și în comunicarea și înțelegerea reciprocă a persoanelor participante la conflict. Aceasta duce la schimbarea și întărirea bunelor relații dintre oameni în general, pentru că medierea are și scopul educării societății ca întreg.

Avantajele / dezavantajele medierii

Avantaje

Dincolo de economia de timp, stres, bani, medierea mai prezintă și următoarele avantaje:

 • la mediere se participă în mod voluntar;
 • scopul medierii este de a se ajunge la o soluție reciproc convenabilă pentru părți;
 • este mult mai elegantă decât clasicul proces;
 • procedură confidențială, foarte importantă în cazul părților care nu doresc sau pot fi semnificativ dezavantajate de expunerea publică a disputei în care sunt implicate;
 • nu există limită de timp pentru ședința de mediere;
 • la mediere focalizarea se face pe voința și interesul părților, nu pe situația lor juridică;
 • prin mediere se sting conflicte existente dar se și preîntâmpină apariția unor alte neînțelegeri;
 • dacă părțile se află deja în proces și solicită deschiderea unei proceduri de mediere, în cazul în care medierea se finalizează cu succes taxa de timbru plătită se restituie, ceea ce constituie un avantaj semnificativ mai ales în cazul disputelor cu miză financiară mare;
 • mediatorul nu judecă părțile și nu dă verdicte.

Dezavantaje

 • nu există garanția unei soluționări de succes, aceasta depinzând de capacitatea părților de a ajunge la un ACORD.
 • implementarea acordului rezultat în urma medierii depinde de bunăvoința și bunacredință a părților, neavând un caracter executoriu asemeni unei sentințe judecătorești. Avantaj- Părțile pot opta pentru supunerea acordului de mediere încuvințării instanței de judecată, iar în acest caz instanța va da o hotărâre de expedient care va cuprinde înțelegerea părților. Hotărârea de expedient este act autentic, cu dată cetă și constituie titlu executoriu , putând fi pusă în executare fără învestirea cu formulă executorie. Acordul poate fi spus autentificării Notarului Public. ;
 • durata procesului de mediere și costurile sale, deși mai scăzute în general față de justiția tradițională, sunt dependente de capacitatea și disponibilitatea părților de ajunge la o soluție reciproc convenabilă.

Pentru cine lucrăm?

Ne adresăm atât persoanelor fizice cât și persoanelor juridice.

Medierea poate fi utilizată în soluționarea unui spectru larg de conflicte.

Pot face obiectul medierii orice conflicte în materie civilă, penală, comercială, familială, administrativă precum și în alte materii în condițiile prevăzute de Legea 192/2006.